กำหนดการ คลิกที่นี่ ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่
คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความซื่อสัตย์" องค์ปาฐก คือ อดีตนายกท่านชวน หลีกภัย และอดีต สว. คุณโสภณ สุภาพงษ์
VDO รายการ ที่นี่ThaiPBS เรื่อง การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์โดยท่านธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และรองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Enter Faculty of Nursing Websiteคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชา คือ •สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จำนวน 20 คน •สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จำนวน 15 คน •สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 10 คน เปิดรับสมัครผ่าน Internet ที่ http://www.reg.tu.ac.th เริ่มสมัครวันที่ 1 มกราคม 2558 – 13 มีนาคม 2558 สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบัณฑิตศึกษา 02-986-9213 ต่อ 7397