รายละเอียดของโครงการ คลิก
รายละเอียดโครงการ คลิก
งานครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานนี้มีพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา เข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และเข็มโดมทองคำ
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๘ ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดี ต้อนรับProf.Jun Ueki, Vice-Dean, Faculty of Health Care and Nursing และอาจารย์จาก Jutendo University เป็น Professor ทาง Research UnitของGraduate School of Health Care and Nursing เพื่อหารือการทำวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในวันที่่ 2-3 มิถุนายน 2557
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557
VDO รายการ ที่นี่ThaiPBS เรื่อง การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์โดยท่านธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และรองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนใจติดต่อคุณนาฎตยา รักไทย โทร 088-2469170


Enter Faculty of Nursing Website