รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล (Incoming faculty and students) จาก Faculty of Heath Care and Nursing, Juntendo University, Japan ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และศาสตร์ทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 8 - 13 มีนาคม 2558
รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Prof. Dr. Azita Emami, Dean, School of Nursing, University of Washington at Seattle
รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และทีมบริหารพร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ Professor Shinobu Sakurai และคณะฯ จาก Faculty of Heath Care and Nursing from Juntendo University, Japan เพื่อหารือในการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนในเดือนมีนาคมนี้
กำหนดการ คลิกที่นี่ ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่
VDO รายการ ที่นี่ThaiPBS เรื่อง การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์โดยท่านธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และรองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Enter Faculty of Nursing Website