สำนักงานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุด 3 สาขาวิทยาศาสตร์

      99 หมู่ 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 1 ห้อง 110

      02-9869213 ต่อ 7358

      02-516-5381

      ecsctu3@nurse.tu.ac.th