ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)


คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง) ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้

ขั้นตอนการสมัคร

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา

โทรศัพท์ 02-986-9213 ต่อ 7397 (ภาคปกติ) ,7368 (ภาคพิเศษ)

ภาคปกติ
เอกสารเพิ่มเติม
ใบสมัครออนไลน์

ภาคพิเศษ
เอกสารเพิ่มเติม
ใบสมัครออนไลน์