หน้าหลัก  


  ความเป็นมาของศูนย์ฯ

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  การบริหาร

  ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  การให้บริการของศูนย์

   การประเมินภาวะสุขภาพ
   การดุแลด้านโภชนาการ
   การสร้างสุขนิสัย
   การดูแลเมื่อเจ็บป่วย
   กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
   การให้บริการวิชาการ
 

  ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

  ภาพกิจกรรม

  กระดานสนทนา

  บทความ

ประชาสัมพันธ์
ประกาศ ใบสมัคร โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการสอนเด็กปฐมวัยให้มีอัจฉริยะภาพ และมีความสุข” วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ห้องบรรยาย ๒๔๘ อาคารปิยชาติส่วนขยาย มธ.ศูนย์รังสิต 

ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองและงานวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต  วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖   


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงานลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต    
 


ภาพกิจกรรม นักศึกษาจาก Mei University ประเทศญี่ปุ่น ดูงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555
    
 ภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจีดกิจกรรมการเรียนรู้จาก"แม่" เป็นกิจกรรมที่จัดให้คุณแม่ได้มีโอกาสเข้ามาทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกและเพื่อนๆ ของลูก จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี ในวันที่ 12-31 สิงหาคม 2555
                 

ภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยตรวจสุขภาพและพัฒนาการ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555    
 


ภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร นวนคร วันที่ 4 พฤษภาคม 2555    


ภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร นวนคร วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
    


ภาพกิจกรรม วิทยาลัยชุมชนปัตตานีดูงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  3 พฤษภาคม 2555    


ภาพกิจกรรม วันสงกรานต์ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 4 เมษายน 2555

 ภาพกิจกรรม "Childhood TU Sport Day 2012" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 08.00-11.00 น.


ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดโครงการรับดูแลเด็กภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 เปิดคอร์สช่วงปิดเทอม สำหรับเด็กอนุบาล อายุ 3-6 ปี ในช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อ 02-564-2928 และ 083-1795553

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับเด็กอายุ 6 สัปดาห์ ถึง 3 ปี ดูรายละเอียดการให้บริการได้ที่นี่

 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. เปิดคอร์สช่วงปิดเทอม สำหรับเด็กอนุบาล อายุ 3 - 6 ปี (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ)


ภาพกิจกรรม
การแสดงงานวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มธ."ภาพการแสดงน่ารัก ๆ ของเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย" เมื่องานวันเด็กที่ 7 มกราคม 2554

 

ภาพกิจกรรม บรรยายวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มธ."สร้างลูกรัก เป็นนักอ่าน" โดยคุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ภายในงานมีการแจกวุฒิบัตร และมอบของรางวัลแด่หนอนน้อยนักอ่านประจำปี  

ภาพกิจกรรม
"ศูนย์เด็กรวมใจต้านภัยน้ำท่วม" การรวมน้ำใจของผู้ปกครอง เด็ก และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 2553 ณ จังหวัดนครราชศรีมาภาพกิจกรรม "กิจกรรม การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการทรงตัว" เด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สนุกสนานกับการทำกิจกรรม และฝึกการทรงตัว

ภาพกิจกรรม "กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยแป้งโดว์" สนุกสนานกับการเล่นปั้นแป้งโดว์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำวันในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

 

สถานที่ตั้ง     
           อาคารศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งอยู่บนถนนยูงทอง เป็นอาคารชั้นเดียว อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ในบริเวณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
12120  โทรศัพท์  0-2564-4440-79  ต่อ 1095-1096  โทรสาร ต่อ 1095

เวลาทำการ 
           เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา  7.30 - 17.00 น.  หยุดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และตามวันหยุดราชการและหยุดทำการทุกวันที่ 28 มิถุนายน ของทุกปี เนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ และวันหยุดพิเศษตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
คลิก ชมภาพบรรยากาศรอบๆบริเวณของศูนย์ฯCopyright ® 2006 www.nurse.tu.ac.th

ที่อยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
โทรศัพท์  0-2564-4440-79  ต่อ 1095-1096  โทรสาร ต่อ 1095